03
Jan

אורית וסרברגר

קנינו בית בשלב הבניה מיוניב ברמת אמיר בשנת 2017.
מעבר להיות יוניב יזם מקצועי ואמין שעומד בכל מילה שלו ולא מעגל פינות, הוא קודם כל בנאדם קשוב שהבין את הצרכים הספציפיים שלנו, היה גמיש ולא התעסק בקטנות. היה זמין לתת עצה מקצועית וחברית בכל שעה וזמן.
ולא פחות חשוב משלב הבניה והגמרים – יוניב ממשיך להיות זמין וללוות אותנו ואת הבית גם אחרי שנכנסנו, מתעניין ביוזמתו אחרי ימים גשומים וסערות ונותן הרגשה טובה שיש על מי לסמוך גם בשנים שיבואו.
אני שמחה שעברנו את החוויה והפרויקט המורכב הזה עם יוניב ואשמח לשתף על הדרך המוצלחת שעשינו יחד.